Osoby, które w ciągu ostatnich 3 latach były uczestnikami kolizji drogowych i otrzymały z tego tytułu wynagrodzenie, mogą starać się o podwyższenie uzyskanej kwoty. Z reguły bowiem wypłacane sumy są przez ubezpieczycieli znacznie zaniżane. Wymaga to jednak bardzo dużej wiedzy i nierzadko również wiele wolnego czasu. Zawiłości prawne z tym związane sprawiają trudności nawet profesjonalistom. Dlatego nasza firma oferuje odkup odszkodowań AC. Dzięki temu unikniesz wszelkich formalności i żmudnych procesów, a pieniądze wpłyną na Twoje konto w 24h po podpisaniu z nami umowy. Do uzyskania wyceny musisz jedynie wysłać nam kosztorys naprawy pojazdu, a wówczas nasi specjaliści przygotują ją dla Ciebie zupełnie bezpłatnie. Będzie ona podstawą do zawarcia umowy, po której nastąpi przekazanie środków finansowych.

dopłaty do odszkodowań AC

Minimalna ilość formalności i maksymalne odszkodowania

Powierzając odzyskiwanie odszkodowań AC naszej firmie, klienci otrzymują od niej ustaloną kwotę. Nie ponoszą wówczas żadnego ryzyka, które może być związane z podjęciem działań w tym kierunku. Nie muszą również stawiać się w sądzie. Całą sprawą od tego momentu zajmujemy się już samodzielnie, biorąc również na siebie dalszą odpowiedzialność za nią.

Proponujemy swoim klientom odkup odszkodowań AC w najwyższej możliwej dla nas do zapłaty cenie. Suma może zostać przelana na Twoje konto lub wypłacona w formie gotówki niezwłocznie po podpisaniu przez Ciebie umowy. Nie ma również ustalonej najniższej wartości poniesionej przez poszkodowanego straty. Dopłaty do odszkodowań wypłacane są nawet w przypadku szkody w wysokości kilkuset złotych.